ST Kingdom Group - Bước chuyển mình khẳng định vị thế của ST Hanoi

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc tạo ra những giá trị đích thực và bền vững cho cộng đồng không chỉ là một mục tiêu lớn mà còn là một trách nhiệm xã hội quan trọng. Với tầm nhìn sâu rộng và lòng nhiệt huyết đối với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, CEO Nguyễn Đăng Tuấn cùng với ST Kingdom Group đã đưa ra một mô hình hoạt động mới, mang lại cơ hội và hy vọng cho hàng triệu người Việt sinh sống và làm việc tại đất nước này.