Tân Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Tuyết Hồng được chào đón tại quê nhà Đà Nẵng

Hậu đăng quang, Tân Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Tuyết Hồng trở về quê nhà Đà Nẵng trong vòng tay yêu thương của gia đình và đông đảo người hâm mộ.