Câu chuyện về tình yêu nghề của bác sĩ YHCT Lê Đình Hùng

“Tình yêu của tôi đối với nghề y nói chung và y học cổ truyền nói riêng là một tình yêu tự nguyện, xuất phát từ lòng đam mê và sự kính trọng đối với những giá trị mà ngành y học mang lại. Nghề y không chỉ là một công việc, mà còn là một sứ mệnh cao cả, nơi tôi có thể giúp đỡ, chăm sóc và mang lại sức khỏe cho mọi người” Bác sĩ YHCT Lê Đình Hùng chia sẻ.